ఆరోగ్యకర జీవితానికి నాలుగే సూత్రాలు!
11:25:00 AM

ఆరోగ్యకరమైన జీవితానికి రహస్యాన్ని తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీరు నాలుగు అంచెల ప్రణాళిక అవలంభించాలి. పొగత్రాగటాన్ని, లేదా ఇతర ...
అమ్మ
6:19:00 AM

చక్కెర కేళి మాధుర్యం కన్నా మధురమైన మాట,,,అమ్మ,,,!! ఆలాహల సాగరాన్ని కొలాహలంగా మార్చే దేవత,,, అమ్మ,,,!! ప్రాణం లేని బొమ్మలకి ఊపిరి పో...
హార్టు 80 నుండి 100 సార్లు కొట్టుకుంటూంటే
6:10:00 PM

సాధారణంగా పెద్ద వారి గుండె నిమిషానికి 60 నుండి 100 సార్లు కొట్టుకుంటుంది. అయితే, అసలు సాధారణం అంటే ఏమిటనేది రీసెర్చర్లు పరిశీలిస్తున్నా...