చిన్న కళ్లు ఉన్నవారు చూడగానే పెద్దవిగా కనిపించేందుకు ఇది చేసి చూడండి

  కళ్లు కనికట్టు చేస్తాయని తెలుసు అయితే కళ్లు పెద్దవిగా కనిపిస్తే ఆ అందమే వేరు. కళ్లు మాత్రమే ఫోకస్‌ అయ్యేలా మేకప్‌ చేసుకుంటే కళ్లను పెద్దవి...
Read More

గృహ ప్రవేశం చేసేవారు ముందు తెలుసుకోవలిసినవి

గృహప్రవేశ విధి :- ఇల్లు సమస్త శుభవాస్తు ప్రకారం గృహ నిర్మాణం పూర్తైన తర్వాత మంచి పాండిత్యం శాస్త్ర పరిజ్ఞానం కలిగిన అనుభవజ్ఞులైన పండితుడిని ...
Read More